Adatvédelmi nyilatkozat

1. Az adatvédelemről általában
 A pizzatime.hu tiszteletben tartja és megóvja a Felhasználó személyes
adatait. Honlapunk biztonságot nyújt mindenkinek, aki meglátogatja akár
tájékozódás, akár vásárlás céljából.
 Az adatkezelés célja a pizzatime.hu elérhető szolgáltatások nyújtásának
biztosítása. A kereskedői tevékenységünk és jogszabályi előírások miatt
kötelesek vagyunk megőrizni a rendelési adatokat annak érdekében, hogy
szolgáltatásunk és elszámolásunk adatokkal is alátámasztható legyen.
 A megadott adatokat az adatvédelmi törvénynek megfelelően bizalmasan
kezeljük, harmadik félnek nem adjuk át, és azokat csak saját céljainkra
használjuk fel. Az adatkezelés jogalapja a 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdés a) pontja értelmében a felhasználó önkéntes hozzájárulása.
2. Ki az adatkezelő?
 A pizzatime.hu szolgáltatását a Neumann Péter ev. üzemelteti.

3. Milyen információkat gyűjtünk össze, és hogyan használjuk azokat?
a) A pizzatime.hu meglátogatásakor olyan általános információkat
gyűjtünk, amelyek nem azonosítják a Felhasználót személyesen (pl.:
oldalak letöltési gyakorisága). Ezeket és az ezekhez hasonló
információkat utána elemezzük annak érdekében, hogy a honlapot a
látogatóink igényei és vásárlói szokásai alapján fejlesszük.
b) A honlapunkon cookie-kat, magyar nevén sütiket használunk annak
érdekében, hogy kényelmesebbé tegyük a vásárlás folyamatát. Ezzel érjük
el, hogy a honlap emlékszik a Felhasználó bejelentkezésére, és következő
látogatáskor ismerősként üdvözli. A cookie-k használatából eredő
visszaélésekre a Felhasználó felelősséget vállal.
c) Ahhoz, hogy a megrendelt árukat ki tudják szállítani a megfelelő címre,
az alábbi adatokat kell megadni:
 Vezeték- és keresztnév
 Szállítási cím
 E-mail cím
 Telefonszám

d) A megrendeléssel egyidőben rögzítésre kerülnek a Felhasználó által
megadott megrendeléshez kötődő adatok is (megrendelés ideje, fizetés
módja, megjegyzés). A rendelés feladásakor eltároljuk a Felhasználó
számítógépének IP-címét. A pizzatime.hu a megjelölt céloktól eltérő célra
a személyes adatokat nem használja.
e) A honlapunkon tett látogatások során egy vagy több cookie-t – azaz
egy-egy karaktersorozatot tartalmazó kis fájlt – küldünk a Felhasználó
számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható
lesz.
4. Meddig tároljuk az adatokat?
 A pizzatime.hu a rendelési adatokat és az ahhoz kapcsolódó Felhasználói
információkat 5 évig tárolja. A rendelés során megadott személyes adatok
(kivéve, amelyek a jogszabályi előírások miatt a pizzatime.hu megőriz)
kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

5. Ki férhet hozzá az adatokhoz?
 A pizzatime.hu. ügyfélkezeléssel foglalkozó munkatársai és a szolgáltatás
folyamatos üzemeltetéséért felelős rendszergazdák férhetnek hozzá a
pizzatime.hu oldal eltárolt adataihoz.
– Neumann Péter 70/321-23-84
– Berta Erik 30/275-19-49
– Harsányi Dániel 30/289-96-78
6. Adatbiztonsági intézkedések
 Az adatok szerverteremben telepített, 24 órás őrzéssel védett, saját,
dedikált szervereink adathordozóin tárolódnak. Belső hozzáférés
gyakorlatilag lehetetlen, a külső támadások ellen pedig magas szinten
felkészített tűzfal védi az adatokat. A pizzatime.hu bankkártya adatokat
nem tárol.

A Felhasználók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban
 A kötelező személyes adatok megadása nélkül nem vehetők igénybe a
pizzatime.hu ételrendelési szolgáltatásai. A többi, a Felhasználó
személyéhez szorosabban köthető személyes adat megadásáról maguk a

Felhasználók döntenek. Az adatkezelés jogalapja az érintettek önkéntes
hozzájárulása. Személyes adatok kezeléséről tájékoztatás kérhető. Ebben
az esetben munkatársaink meggyőződnek a kérés jogosságáról (e-mail
vagy telefon alapján), és válaszolnak a kérdésekre. Ebben az esetben
információt adunk ki a kezelt adatok tartalmáról, az adatkezelés céljáról,
jogalapjáról, időtartamáról, az adatok törlési, zárolási, helyesbítési
lehetőségeiről, az adatfeldolgozó cégről és az adatkezeléssel összefüggő
tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy
kapták meg az adatatokat. A tájékoztatás ügyfélszolgálatunk
felkeresésével kérhető.
 Minden felhasználó maga módosíthatja személyes adatait. Erre
bejelentkezés után a Személyes adatok funkció alatt van lehetőség. A
regisztrációt az Ügyfélszolgálathoz intézett kérés esetén 5 munkanapon
belül megszüntetjük.
 Felhasználó személyes adatainak törlését kérheti Neumann Péter ev.-től
(0670/321-23-84)
/
Jogérvényesítési lehetőségek
 Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy a pizzatime.hu üzemeltetői
megsértették személyes adatai védelméhez való jogát, igényét polgári
bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az Nemzeti Adatvédelmi és
Információszabadság Hatóság segítségét is.

Tiltott tartalmak
 Kifejezetten tilos a pizzatime.hu oldalain törvényileg nem engedélyezett
tartalmak továbbítása, közlése, megosztása. A pizzatime.hu fenntartja a
jogot a Felhasználók által feltöltött tartalmak törlésére.

Problémák, reklamáció
 Panasz, reklamáció, adatbeviteli hiba esetén az ügyfélszolgálat áll a
Felhasználó rendelkezésére. Az ügyfélszolgálat elérhetőségei a
pizzatime.hu honlapján találhatóak. Azonnali probléma esetén a lehető
leghamarabb, minden más esetben 72 órán belül válaszol az
Ügyfélszolgálat.
 A Felhasználó a kiszállított árukkal kapcsolatos minőségi kifogás esetén
az étteremhez fordulhat.

Szerződés megszűnése és felmondása
 A szerződés mind a Felhasználó, mind a pizzatime.hu részéről indoklás
nélkül, a Felhasználónak ill. az Ügyfélszolgálatnak küldött e-mail útján
felmondható.

Záró rendelkezések
 A pizzatime.hu fenntartja a jogot az ÁSZF módosítására. A módosításról
mentés nem készül, mindig az oldalon feltüntetett ÁSZF aktuális szövege
érvényes. A pizzatime.hu nem veti alá magát semmilyen magatartási
kódex rendelkezéseinek.
 A szerződő felek az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Magyar
Polgári Törvénykönyv irányadó rendelkezéseit veszik figyelembe.